พื้นที่ศึกษา และแนวเส้นทางโครงการ

โครงการสำรวจและออกแบบปรับปรุง และแก้ไขปัญหาการจราจรบนทางหลวงหมายเลข 121 ช่วง จุดตัดทางหลวง หมายเลข 108 - จุดตัดทางหลวงหมายเลข 1006 ระยะทางประมาณ 15 กิโลเมตร ครอบคลุมพื้นที่ 4 อำเภอ 10 ตำบล ของ จังหวัดเชียงใหม่ ได้แก่ ตำบลหนองควาย และตำบลสันผักหวาน อำเภอหางดง ตำบลป่าแดด อำเภอเมืองเชียงใหม่ ตำบล ท่าวังตาล ตำบลดอนแก้ว ตำบลหนองผึ้ง ตำบลไชยสถาน และตำบลป่าบง อำเภอ สารภี รวมทั้งตำบลสันกลาง และต้นเปา อำเภอสันกำแพง


จำนวนผู้เข้าชม :

COPYRIGHT © 2019 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.