1.เพื่อเพิ่มความสะดวกรวดเร็วในการเดินทาง และเพิ่มประสิทธิภาพ การขนส่งสินค้าให้มีความสะดวกรวดเร็วรวมถึงสนับสนุนแผนงาน โครงการพัฒนาระบบโลจิสติกส์ของประเทศในอนาคต

2.พัฒนาโครงข่ายคมนาคมในจังหวัดเชียงใหม่และพื้นที่ใกล้เคียง ให้มีความสมบูรณ์ยิ่งขึ้น และสนับสนุนการพัฒนาและขยายตัว ของพื้นที่จังหวัดเชียงใหม่

3.เพื่อแก้ปัญหาจราจรที่ติดขัดบนทางหลวงหมายเลข 121ช่วงจุดตัดทางหลวงหมายเลข 108 – จุดตัดทางหลวง หมายเลข 1006 และลดอุบัติเหตุที่จะเกิดขึ้น


จำนวนผู้เข้าชม :

COPYRIGHT © 2019 PRE-DEVELOPMENT CONSULTANT CO.,LTD. ALL RIGHT RESERVED.